Homepage
MAVA ARCHI

MŠ VIMPERK

U Malé Šumavy, v blízkosti sportovního areálu, navrhujeme novou mateřskou školu. Umisťujeme ji na pomyslnou osu zámku Vimperk a přístupové cesty. Skládá se ze dvou kompaktních obdélníků. Západní se vůči druhému natáčí, čímž vzniká prosvětlená a vzdušná hala, která se rozevírá směrem do zahrady. Zahrada prostupuje směrem do domu. Tento velkorysý prostor je propojujícím centrem, kde se děti mohou potkat, hrát a přátelit, těšit se ven. V přízemí se budou odehrávat všechny aktivity dětí. Zahrada je záměrně uvolněná v celku při jižní straně pozemku a je členěna tak, aby nabízela rozdílné atmosféry a nálady. Aby byla použitelná pro více tříd najednou.


Architektonická soutěž o návrh

Místo: Vimperk, sportovní areál

Autoři: Ing. arch. Martin Vančura, Ing. arch. MgA. Jakub Neumann

Návrh: 2024