Homepage
MAVA ARCHI

THE ROOF (REKONSTRUKCE)

Rekonstrukce pozdně barokní patrové mansardové střechy jednoho z prvních domů v Čáslavi. Proces spočíval v poznání současné dřevěné krovové konstrukce, která byla pečlivě prvek po prvku obnovována nebo ponechána. Odstranění několika tun sprašové hlíny a nevhodná azbestocementová krytina společně s asfaltovými pásy ze 70. let minulého století byla nahrazena za nové české vláknocementové šablony na plném bednění. Obnoven byl nakládací vikýř směrem do zahrady, dva zděné komíny s šikmou římsou a tři volská oka, která se zhruba před 200 lety na domu původně nacházela a pomáhají přisvětlovat vnitřní podkrovní prostor.

Status: Building permit documentation, Realisation and technical supervision

Place: Čáslav (Czech Republic)

Private Client

Photos: Private archive

Year 2019/2020