Homepage
MAVA ARCHI

BYTOVÝ DŮM TYRŠOVA

Současná chátrající budova v Milovicích byla realizována v druhé polovině minulého století, jako stravovna pro vojenské subjekty. Dnes se nachází na pomezí obytné a průmyslové zóny při okraji města. Přáním klienta je objekt přetvořit v nový obytný dům. Urbanisticky vytváříme ucelený městský blok vycházející ze současného skeletového systému, který částečně zachováváme. Jednotnému tvaru domu se tak daří neutrálně vázat na roztříštěné sousední objekty a místa různého využití. Tím vzniká pro město důstojná urbanistická jednotka, která navyšuje kvalitu celého prostředí. Klidný vnitroblok, který je po obvodu obklopen obytnými jednotkami, nabízí obyvatelům kvalitní polo-soukromý prostor formou sdílené "zahrádky".

Účel: Bytový dům (ubytovací zařízení)

Místo: Milovice, Česká Republika

Klient: Soukromý

Spoluautor: Ing. arch. Tereza Stambolijská

Vizualizace: Adam Dvořák, MSc.

Studie: 2022